A Szociális gondozó és ápoló képzésről részletesen

 

A szociális gondozó és ápoló, szociális szakember irányításával az idős és a fogyatékos ellátás intézményi (pl. idősek otthona) és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára 
  • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre 
  • a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére 
  • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - módszeres, pontos munkavégzésre 
  • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára 
  • az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére 
  • az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására 
  • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
  • háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására

A szakképzés helye:             Veszprém
Nappali Képzés időtartama: 3 tanév
Részvételi díj:                      Ingyenes (állami támogatás)
Vizsgadíj:                             Ingyenes (állami támogatás)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga:                        nappali tagozaton szükséges
Beiratkozás feltétele (Nappali szak): 8 általános bizonyítvány
Elmélet/gyakorlat aránya:
  60%-elmélet
  40%-gyakorlat
Általános adatok:

 

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 34 762 01
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
Ágazati besorolás: Szociális

 

 

 

 

 

A szakképzés sikeres elvégzése után a hallgatók államilag elismert Szociális gondozó és ápoló OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) igényelhető!

 

Ösztöndíj támogatás

A szociális gondozó és ápoló képzésben résztvevő, első szakmát elsajátító Nappali tagozatos tanulók (érettségivel rendelkezők is) ösztöndíjban részesülnek, melynek összege a tanulmányi átlag függvényében változik.

Az iskolai ösztöndíj és a gyakorlati képzés során kapott juttatás együttes összege elérheti a havi nettó 50.000,-Ft-ot!  (NAPPALI tagozaton!) 

 

Gyakorlati képzés

A gyakorlati képzés a Veszprémi Támasz Idősek Otthonában zajlik (8200 Veszprém, Halle utca 3.)

Tanulóink számára a gyakorlati képzés feltételei tanulószerződéssel biztosítottak. A gyakorlati képzőintézmény modern, esztétikus, jól felszerelt, barátságos légköre biztosíték arra, hogy tanulóink szakmai elhivatottsága erősödjön. 

A képzés során tanulóink a TANULÓSZERZŐDÉSSEL megismerkedhetnek a munka világával! 
A gyakorlati képzéshez munkaruha és védőruha biztosított, továbbá teljes útiköltség térítést és napi ingyenes étkezést is adunk a gyakorlati napokra!

A Veszprémi TÁMASZ Idősek Otthona (  www.tamaszotthon.hu ) gyakorlati képzőintézmény speciálisan kialakított kellemes és biztonságos környezetben várja leendő szociális gondozó és ápoló diákjait!

A modern és esztétikus intézmény maximálisan rendelkezik az oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel!

A látványos demonstrációs eszközök: a felnőtt és csecsemő ápolási manökenbabák, az újraélesztési ambu- babák, a különböző injekciós trénerek, az anatómiai torzók és moulageok, az életnagyságú csontváz és a klinikai ismereteket oktató táblák mind nagy segítséget nyújtanak a tanulni vágyóknak. A kórházi környezetet idéző tankórteremben mindenki megismerkedhet a modern ápolástechnikai eszközökkel, a különböző gyógyászati segédeszközökkel és a betegemelő lifttel.

A technikai és higiéniai biztonságra kiemelt figyelmet fordítunk: a munkaruhák és védőeszközök mindenkinek biztosítottak, az egyéni és a közösségi fertőtlenítőszerek ellátottsága folyamatos. A takarításra és a folyamatos fertőtlenítésre nagy gondot fordítunk, aminek egyik fontos eredménye a különböző közösségi fertőzések kiküszöbölése.

Az intézmény családias hangulatú 60 fős lakólétszáma ideálisnak bizonyul ahhoz, hogy a jórészt kiskorú, sokszor speciális vagy sajátos nevelési igényekkel rendelkező fiataloknak kellő odafigyelést, egyéni bánásmódot valamint biztonságos és élvezhető tanulási környezetet biztosítsunk.

Az intézmény lakói szeretik és várják a fiatalok társaságát, segítik előmenetelüket, bíztatják és támogatják évközi és vizsgázó tevékenységüket egyaránt. Az idősotthon speciális működési engedélyéből adódóan a fekvőbetegek aránya igen alacsony az intézményben, ezért pályakezdő fiataljainknak nem kell számítaniuk indokolatlanul megterhelő és kimerítő fizikai munkára, ehelyett idő és lehetőség nyílik a szociális szakma szépségeinek megismerésére is: a foglalkoztatásra, a közösségi és egyéni szociális munkára, a különböző programok szervezésére és lebonyolítására.

Fontosnak tartjuk a közösségformáló és elhivatottságot, hivatástudatot erősítő különleges programokat, ahol lakók és diákok együtt tapasztalhatják meg a szociális szakma sajátosságait, amikor lehetőség nyílik a közös ünneplésre, játékra.

Rendszeresen tartunk kommunikációs tréningeket, kis és nagycsoportos fejlesztő foglalkozásokat, ahol nyomon követjük diákjaink közösségi és egyéni személyiségfejlődését, szakmai előmenetelét.

Legjobban teljesítő és leglelkesebb diákjainknak a szakma megszerzése után is lehetőségük van további diákmunkára: munkát vállalhatnak a gyakorlati képzőintézményben, ezzel is elmélyítve az oktatás során megszerzett tudásukat.

Elért szakmai eredményeinket igazolja, hogy diákjaink örömmel járnak a gyakorlati helyre! Az évközi és záró vizsgaeredmények rendkívül jók, alacsony a képzésből a lemorzsolódási arány, kevés az igazolt vagy igazolatlan hiányzások száma.

A szakképesítés megszerzése után sokan választják a szociális gondozó és ápoló szakmát hivatásuknak!